Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Chiến dịch TODOCABI: Giới trẻ lên tiếng về vấn đề minh bạch ngân sách

“Quyền được biết tiền của mình đang và sẽ được sử dụng như thế nào?”
Trước đại hội Đảng bộ các cấp, một chiến dịch mang tên TODOCABI tức…tớ đố cậu biết đã được phát động trên mạng nhằm đánh động ý thức công dân Việt Nam; đặc biệt là giới trẻ khi vẫn còn thờ ơ với các vấn đề của đất nước.
Xem chi tiết về chiếc dịch TODOCABI:

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/05/gioi-tre-len-tieng-ve-van-e-minh-bach.html