Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Việt Nam phá giá tiền đồng


Đây là lần thứ hai trong năm 2015, Việt Nam đã phá giá tiền đồng. Hồi tháng Một, đồng Việt Nam cũng đã bị phá giá 1%.
Thông cáo của NHNN VN cho hay việc điều chỉnh tỉ giá lần này là nhằm “đối phó với những tác động bất lợi của thị trường thế giới và ổn định thị trường ngoại tệ”, cũng như nhằm giúp Việt Nam “thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội”.
Đây là lần thứ hai trong năm 2015, Việt Nam đã phá giá tiền đồng. Hồi tháng Một, đồng Việt Nam cũng đã bị phá giá 1%.

Đọc tiếp:

Việt Nam phá giá tiền đồng

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/05/viet-nam-pha-gia-tien-ong.html