Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”?

Tại sao Kim Phúc -“Em bé Napalm”- phải chạy trốn khỏi Việt Nam?
Ý nghĩa thực sự của “Em bé Napalm”?
http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/co-gi-e-tu-hao-ve-buc-anh-em-be-napalm.html