Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Thì ra Văn miếu chỉ là chuyện nhỏ.

Hà Nội gió giông cách mấy cũng không thể bằng một ngọn sóng Biển Đông. Sài Gòn dù sinh động thế nào cũng không thể tránh được cuộc xâm lăng biết trước. Vậy mà chúng ta, những công dân tội nghiệp sắp không còn căn cước lại nhẩn nha tranh luận những đề tài chỉ quẩn quanh xó bếp.

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/thi-ra-van-mieu-chi-la-chuyen-nho.html