Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Bá đạo.

Tổ tiên của chúng thời xca xưa cách đây mấy nghìn năm cũng có một nền văn minh rực rỡ. Tổ tiên của chúng xem như là ngươừi sáng lập ra một đạo giáo gọi là Nho Giáo với nhiều điều ràng buộc con người mục đích chính là làm cho người dân phải quy phục vào triều đình phong kiến với thứ bậc như là quân sư phụ hoặc những hình thức tam cương ngũ thường ràng buộc người phụ nữ theo hình thức phong kiến.

Tuy rằng đất nước xa xưa của chúng là cái nôi xuất phát của một nền văn minh khá là rực rỡ và làm ảnh hưởng đến văn hóa của nhiều nước láng giềng ở chung quanh, nhưng tổ tiên nhà chúng cũng là những kẻ có cung cách hành xử rất là bá đạo đối với những nước này. Người đứng đầu đất nước thời xưa của chúng tự xưng là thiên tử có nghĩa là con của trời. Ối giời ơi, cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn này mà tổ tiên của chúng xem đất nước của chúng như là trung tâm của vũ trụ. Và cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn ấy mà tổ tiên chúng đã tự đặt tên nước của chúng là Trung Hoa mang ý nghĩa là đất nước của người Hoa ở trung tâm của thế giới. Và cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn ấy mà tổ tiên của chúng xem dân tộc của chúng là dân tộc văn minh và các nước chung quanh đều là những nước phiên thuộc và là những nước man di mọi rợ...Và cũng vì suy nghĩ ngạo mạn như vậy mà tổ tiên của chúng cũng thường mở những cuộc chiến tranh với các nước lân bang để bắt buộc những nước này phải là những nước phiên thuộc và phải triều cống hàng năm. Đó là cái lề thói bá đạo của tổ tiên nhà chúng.

Đến thời buổi bây giờ, tiếp nối cái truyền thống bá đạo của tổ tiên nhà chúng, chúng đã nâng cái lề thói bá đạo đốn mạt lên một tầm cao mới mà tổ tiên của chúng khi xưa cũng chưa hề nghĩ tới. Ở trên biển, đầu tiên chúng ăn cướp một số đảo của một nước lân bang ở phía Nam. Từ những đảo này, chúng giở trò lưu manh vẽ nên đường lưỡi bò lếu láo liếm trọn 90 phần trăm vùng biển của khu vực này. Có những nước bị đường lưỡi bò của chúng liếm trọn đến gần bờ làm cho ngư dân ở những nước này hết đường cựa quậy. Chúng đem những giàn khoan vào tận trong thềm lục địa của nước lân bang để khoan thăm dò dầu khí. Chúng gỉở những lề thói bá đạo còn tinh vi và khốn nạn hơn cả tổ tiên nhà chúng nữa.

Nhưng thời buổi này cũng có khác với thời buổi xa xưa khi tổ tiên nhà chúng giở lề thói bá đạo ra thì không ai biết cả nên không thấy có người phản đối. Còn thời buổi bây giờ đã có khác xưa. Khi chúng giở lề thói bá đạo này ra thì bị nhiều nước klhác trong khu vực cũng như nhiều nước khác trên thế giới cùng đồng thanh lên tiếng phản đối.

Có thể rằng lề thói bá đạo này của chúng sẽ bị phá sản trong một ngày không xa.

Phi Vũ

Ngày 26 tháng 6 năm 2014.