Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Ông Trương Tấn Sang Chưa Đọc Kỹ Công Hàm 1958

Photo: Ông Trương Tấn Sang Chưa Đọc Kỹ Công Hàm 1958

Tại buổi tiếp xúc với các ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc tại Sài Gòn vào ngày 26/6 vừa qua, có người đã hỏi ông Trương Tấn Sang về quan điểm của Hà Nội liên quan đến việc Trung Quốc cho lưu hành 2 tài liệu (công hàm Phạm Văn Đồng 1958 và sách giáo khoa lớp 9) tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc để làm minh chứng là Hoàng Sa-Trường Sa thuộc Trung Quốc. 

Ông Trương Tấn Sang đã trả lời rằng: "Phía Trung Quốc đưa công thư ông Phạm Văn Đồng, rồi sách giáo khoa, nhưng chúng ta có lý lẽ của chúng ta. Ông Phạm Văn Đồng có bao giờ nói Hoàng Sa -Trường Sa là của Trung Quốc đâu!"

Phát biểu của ông Trương Tấn Sang cho thấy hai điều:

Một là ông Sang không hề đọc hay đã đọc mà không hiểu gì về nội dung công hàm 1958.

Hai là ông Sang tiếp tục đi theo lối mòn ngụy biện rằng trong công hàm 1958 không có chỗ nào ông Phạm Văn Đồng viết hai chữ Hoàng sa, Trường sa.
Sự thật thì sao?

Bản Tuyên bố ngày 4/9/1958, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố như sau:

Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng sa theo cách gọi Việt Nam), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường sa theo cách gọi của Việt Nam), và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Công hàm ngày 14/9/1958 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai như sau:
Thưa Đồng chí Tổng lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Đây chính là chiếc dây thòng lọng do các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng tạo ra, tự treo vào cổ mình, và các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cùng các “đồng chí lãnh đạo” khác đang tiếp tục đeo vào cổ để Trung Quốc dẫn đi.

Lý Thái Hùng

Tại buổi tiếp xúc với các ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc tại Sài Gòn vào ngày 26/6 vừa qua, có người đã hỏi ông Trương Tấn Sang về quan điểm của Hà Nội liên quan đến việc Trung Quốc cho lưu hành 2 tài liệu (công hàm Phạm Văn Đồng 1958 và sách giáo khoa lớp 9) tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc để làm minh chứng là Hoàng Sa-Trường Sa thuộc Trung Quốc. 

Ông Trương Tấn Sang đã trả lời rằng: "Phía Trung Quốc đưa công thư ông Phạm Văn Đồng, rồi sách giáo khoa, nhưng chúng ta có lý lẽ của chúng ta. Ông Phạm Văn Đồng có bao giờ nói Hoàng Sa -Trường Sa là của Trung Quốc đâu!"

Phát biểu của ông Trương Tấn Sang cho thấy hai điều:

Một là ông Sang không hề đọc hay đã đọc mà không hiểu gì về nội dung công hàm 1958.

Hai là ông Sang tiếp tục đi theo lối mòn ngụy biện rằng trong công hàm 1958 không có chỗ nào ông Phạm Văn Đồng viết hai chữ Hoàng sa, Trường sa.
Sự thật thì sao?

Bản Tuyên bố ngày 4/9/1958, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố như sau:

Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng sa theo cách gọi Việt Nam), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường sa theo cách gọi của Việt Nam), và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Công hàm ngày 14/9/1958 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai như sau:
Thưa Đồng chí Tổng lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Đây chính là chiếc dây thòng lọng do các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng tạo ra, tự treo vào cổ mình, và các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cùng các “đồng chí lãnh đạo” khác đang tiếp tục đeo vào cổ để Trung Quốc dẫn đi.

Lý Thái Hùng