Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Bám lấy quân thù mà học

Dân Làm Báo - "Địch" kéo giàn vào khoan lòng biển nước ta. "Đảng ta" kéo nhau qua nước "địch" học tập cách xây dựng đảng. Đảng cướp nước và đảng bán nước tuy hai mà là một. Nước mất mặc kệ, nhà ta cũng mặc. Miễn sao đảng còn. Không ai đi đổi chủ quyền bằng hữu nghị viển vông... mà phải đổi bằng sự sống còn của đảng.

Vào ngày 3 tháng 6, 2014 vừa qua, Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN gửi một công văn đến các Bộ, UBND yêu cầu triển khai tốt các chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Đông, Trung cộng. Chúng ta thấy gì qua vụ việc này? 

Theo công văn của Bộ Ngoại giao, nguyên văn: 

Ngày 20/5/2014, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao bản Danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13-17/4/2014) 

Xác nhận này cho thấy một tỉnh của Tàu cộng đã có tư thế gửi yêu cầu với "các công việc cần làm" đến Bộ Ngoại giao của nước CHXHCNVN sau chuyến đi của một bí thư tỉnh ủy Tàu cộng. Tàu cộng đã xem Việt Nam ngang hàng với một tỉnh của Tàu. Nhưng điều tệ hại là chính BNG của nước CHXHCNVN đã ghi nhận, tự đặt quốc gia ngang tầm với một tỉnh của Tàu cộng để chấp hành và ra công văn gửi đến các Bộ và UBND thành phố ra lệnh thực thi các công việc cần làm được gửi đến từ bí thư một tỉnh của Tàu cộng. 

Từ các việc cần làm - Bộ Ngoại Giao của đảng đã nhiệt tình lên cấp in hoa hàng chữ sau đó từ cần sang cần phải làm: 

DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM SAU CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG ĐÔNG HỒ XUÂN HOA 

1. Thúc đẩy Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông. 

2. ...gửi 300 đảng viên CSVN sang Trung cộng để được đào tạo trong đó Hà Nội, và thành Hồ mỗi nơi có 100 đảng viên. 

Hai điều trên cho thấy Hà Nội và Sài Gòn sẽ là nơi có được những cán bộ đầu não củađảng Việt cộng làm tay sai đắc lực cho đảng Tàu cộng. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Trung cộng đang xâm lược Việt Nam. Đảng CSVN cử 300 đảng viên sang Tàu học gì ở quân xâm lược? Chỉ có một điều: Đảng ta sẽ học đảng địch cách thức tổ chức đảng của đảng địch. Nước có mất nhà có tan, đảng CSVN vẫn bám váy quân thù mà học để giữ được quyền lực. 

Ngoài 2 điều phải làm trên, Bộ Ngoại Giao cũng đã đưa ra 12 điều khác buộc các Bộ, UBND phải làm. Trong đó có: 

- Tăng tổng kim ngạch thương mại giữa tỉnh Quảng Đông và nước Việt Nam lên đến 100 tỷ USD vào năm 2017. 

- Khuyến khích doanh nghiệp Quảng Đông đầu tư vào Việt Nam. 

- Tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, ngư nghiệp. 

- Xây dựng khu hợp tác kinh tế thương mại Thâm Quyến - Hải Phòng... 

... 

Nói chung, đây là thông điệp cụ thể nhất, thể hiện bằng hành động và trả lời cho những ai đang bàn về chuyện "thoát tàu". 

Công văn của Bộ Ngoại Giao - một bộ phận trực thuộc Chính phủ Việt Nam, là bằng chứng hùng hồn nhất để trả lời cho những ai tin vào lời ông thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian qua về vụ việc giàn khoan HD981. 

Đừng nghe những gì cộng sản nói 
Hãy nhìn những gì cộng sản làm... ở Quảng Đông.__________________________________

Ghi chú:

Công văn của Bộ Ngoại Giao:Nội dung của đoàn cán bộ sang Tàu học:


Bài viết này được trích nguồn từ trang Xây Dựng Đảng. Cuối bài có lời "cảnh báo": Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức.

Bài gốc trên Xây Dựng Đảng:

đã bị tháo gỡ: