Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

TIN RIÊNG: 17 CHIẾN SĨ HY SINH - 16 NGƯỜI NHÁI VÀ 1 CẢNH SÁT BIỂN BỊ TRUNG QUỐC THẢM SÁT.

Photo: TIN RIÊNG: 17 CHIẾN SĨ HY SINH - 16 NGƯỜI NHÁI VÀ 1 CẢNH SÁT BIỂN BỊ TRUNG QUỐC THẢM SÁT. 

Theo tin riêng của Thùy Trang truy tìm từ nhiều nguồn thân hữu cho biết đã có 17 chiến sĩ hy sinh từ khi giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam. 

Nguồn tin nầy được chính quyền CSVN giấu kín, ngày hôm trước Thùy Trang đã đưa tin là 1 Cảnh Sát Biển bị vòi rồng Trung Quốc xịt trúng, văng người đập đầu vào thành tàu rơi xuống biển chết vào sáng ngày 23/6/2014. 

(*) Cảnh Sát Biển hy sinh (truy ra được) quê quán ở huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh.

Vào cùng một đêm 18/6/2014, 10 chiến sĩ NGƯỜI NHÁI thuộc binh chủng đoàn  đặc công nước 126 và 6 chiến sĩ thuộc đặc công lục quân 113, 198 đã sử dụng nhiều thuyền Cao Su để đột nhập vào gần GIÀN KHOANG HD-981. 

Theo hai nguồn tin của bạn Thùy Trang từ Hải Quân và Cảnh Sát Biển cho biết là tất cả 16 chiến sĩ Người Nhái đã bị Trung Quốc Thảm Sát. 

Mặc dù tin nầy KHÔNG thể để nguồn được vì nguy hiểm cho những sĩ quan đã tiết lộ nguồn tin nầy, do đó Thùy Trang xin gửi đến nguồn tin nầy trong vòng bạn bè thân hữu.  

Kính thưa các anh chị, bạn bè thân hữu, nguồn tin nầy đã xác thực 100% từ các nguồn KHÔNG liên hệ nhau nhưng đưa ra tin tức giống nhau.  

Nếu các bạn có được thêm chi tiết về sự hy sinh chết của 16 đặc công người nhái và 1 chiến sĩ CSB thì xin gửi vào Inbox cho Thùy Trang. 

Thân Kính

Nguyễn Thùy Trang 

(*) Tin này dành riêng cho các bạn bè và thân hữu, những Dư Luận Viên không phải là thân hữu thì xin khỏi cần ý kiến.Theo tin riêng của Thùy Trang truy tìm từ nhiều nguồn thân hữu cho biết đã có 17 chiến sĩ hy sinh từ khi giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam. 

Nguồn tin nầy được chính quyền CSVN giấu kín, ngày hôm trước Thùy Trang đã đưa tin là 1 Cảnh Sát Biển bị vòi rồng Trung Quốc xịt trúng, văng người đập đầu vào thành tàu rơi xuống biển chết vào sáng ngày 23/6/2014.

(*) Cảnh Sát Biển hy sinh (truy ra được) quê quán ở huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh.

Vào cùng một đêm 18/6/2014, 10 chiến sĩ NGƯỜI NHÁI thuộc binh chủng đoàn đặc công nước 126 và 6 chiến sĩ thuộc đặc công lục quân 113, 198 đã sử dụng nhiều thuyền Cao Su để đột nhập vào gần GIÀN KHOANG HD-981.

Theo hai nguồn tin của bạn Thùy Trang từ Hải Quân và Cảnh Sát Biển cho biết là tất cả 16 chiến sĩ Người Nhái đã bị Trung Quốc Thảm Sát.

Mặc dù tin nầy KHÔNG thể để nguồn được vì nguy hiểm cho những sĩ quan đã tiết lộ nguồn tin nầy, do đó Thùy Trang xin gửi đến nguồn tin nầy trong vòng bạn bè thân hữu.

Kính thưa các anh chị, bạn bè thân hữu, nguồn tin nầy đã xác thực 100% từ các nguồn KHÔNG liên hệ nhau nhưng đưa ra tin tức giống nhau.

Nếu các bạn có được thêm chi tiết về sự hy sinh chết của 16 đặc công người nhái và 1 chiến sĩ CSB thì xin gửi vào Inbox cho Thùy Trang.

Thân Kính

Nguyễn Thùy Trang

(*) Tin này dành riêng cho các bạn bè và thân hữu, những Dư Luận Viên không phải là thân hữu thì xin khỏi cần ý kiến.