Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

HÃY GHI NHỚ NHỮNG LỜI NÀY CỦA THIẾU TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG

Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma