Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

HÃY GHI NHỚ NHỮNG LỜI NÀY CỦA THIẾU TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG

Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma