Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

“6200 người nhập viện vì đánh nhau là bình thường”: một nhận xét bất bình thường


Đó là nhận định của Bộ Y tế về con số hơn 6200 người bị nhập viện vì ẩu đả nhau trong 9 ngày nghỉ Tết (1). Chưa nói đến ngôn ngữ chính trị (vốn rất dở), chỉ cần xem qua dữ liệu tôi thấy đây là một nhận định rất sai. Không thể xem hàng ngàn trường hợp đánh nhau đến nhập viện là bình thường được. Trong cái note này tôi sẽ chỉ ra rằng đó là một “hiện tượng” bất bình thường bằng cách dùng chính con số của của Bộ Y tế.

“6200 người nhập viện vì đánh nhau là bình thường”: một nhận xét bất bình thường


http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/6200-nguoi-nhap-vien-vi-anh-nhau-la.html