Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Ai đang ‘phá bĩnh’ quan hệ Việt – Mỹ?

Các mối quan hệ Mỹ – Việt trong thời gian gần đây, đặc biệt từ sau khi tân Đại sứ Hoa Kỳ, ông Ted Osius, tới nhận nhiệm vụ ở Việt Nam, đã được tiến triển khá ‘nhanh chóng’, ‘tích cực’ và ‘nồng ấm hơn’, theo một nhà bình luận và phân tích tình hình chính trị – xã hội Việt Nam từ trong nước.

Tuy nhiên, vẫn theo ý kiến này, mỗi khi có một động thái tiến bộ trong quan hệ Mỹ – Việt, thì lại có dấu hiệu của những động thái cản trở ‘thọc gậy bánh xe’ ở trong nội bộ lãnh đạo, nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là ‘trong ngành an ninh’.

Ai đang ‘phá bĩnh’ quan hệ Việt – Mỹ?
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/ai-ang-pha-binh-quan-he-viet-my.html