Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Một góc nhìn về Chiến dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015


WE ARE ONE

1/ - Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ chế nhân quyền quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch Vận động Nhân quyền 2015
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/thu-ngo-gui-hoi-ong-nhan-quyen-lien.html

2/ - Lời kêu gọi tham gia Chiến Dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/loi-keu-goi-tham-gia-chien-dich-tranh_13.html

3/ - Hướng dẫn ký tên ủng hộ Chiến dịch Vận Động Nhân Quyền 2015
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/huong-dan-ky-ten-ung-ho-chien-dich-van.html

4/ - Một góc nhìn về Chiến dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/mot-goc-nhin-ve-chien-dich-tranh-au-cho.html