Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

TRANH BIẾM: Tình đồng chí


TRANH BIẾM: Tình đồng chí
Vì sao Tình Đồng Chí ở Trung Quốc nay trở thành Tình Đồng Tính Luyến Ái?Thưa các bạn đọc,

Vì một vài lý do riêng, bờM®™ dự tính chuyển vào một blog mới. Trong thời gian trước khi chuyễn hẵn qua blog mới, bờM®™ sẽ hằng ngày post link bài chuyển tiếp ỡ blog mới vào từng entry ở blog này nhằm để giới thiệu blog mới của mình.
Xin lỗi vì có thể đã làm trở ngại cho bạn đọc của bờM®™.
Xin thành thật cám ơn bạn bợc đạ ủng hộ.
Và ước mong các bạn sẽ đọc tiếp tục theo dỏi và ủng hộ blog mới của bờM®™.
Chào thân mến.


bờM®™.


link xem tiếp: 
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/tranh-biem-tinh-ong-chi.html