Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Bảy người phụ nữ làm thay đổi thế giới

"...đây là danh sách những người phụ nữ đã để lại dấu ấn trên toàn thế giới, góp phần thay đổi suy nghĩ của nhân loại trong hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ tới.
Họ đã viết nên những cuốn sách cách mạng hóa góc nhìn của nhân loại về xã hội, có thành tựu khoa học làm thay đổi ngành y; và mang đến những luật lệ làm thức tỉnh giới quyền uy.

2. Emmeline Pankhurst, lãnh đạo phong trào đòi quyền bỏ phiếu cho phụ nữ
4. Simone de Beauvoir, triết gia và tác giả cuốn sách “The Second Sex”

Bảy người phụ nữ làm thay đổi thế giới
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/bay-nguoi-phu-nu-lam-thay-oi-gioi.html