Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Nếu có một ngày

– Chị sợ em không hiểu.
– Làm sao mà không hiểu! Cũng may là chị còn nhớ lời em căn dặn trước khi đi.
– Không nhờ câu… mật khẩu của em, thì chị sẽ chết mòn trong tay nó, và sẽ là món mồi ngon để tụi nó câu tiền…
Em cũng khôn khi chọn câu: A Di Đà Phật, vì khi nói lên câu nầy, nghe như mình đang niệm Phật, tụi nó tinh ranh cỡ nào thì cũng khó mà đoán ra.
– Khi thấy chị quyết định về Việt Nam an dưỡng tuổi già, lòng em không yên, nên mới nghĩ ra câu mật khẩu nầy, để nếu có một ngày nhận được… tín hiệu nầy, em sẽ bay về… cứu chị.

Nếu có một ngày:


Thưa các bạn đọc,

Vì một vài lý do riêng, bờM®™ dự tính chuyển vào một blog mới. Trong thời gian trước khi chuyễn hẵn qua blog mới, bờM®™ sẽ hằng ngày post link bài chuyển tiếp ỡ blog mới vào từng entry ở blog này nhằm để giới thiệu blog mới của mình.
Xin lỗi vì có thể đã làm trở ngại cho bạn đọc của bờM®™.
Xin thành thật cám ơn bạn bợc đạ ủnh hộ.
Và ước mong các bạn sẽđọc tiếp tục theo dỏi và ủnh hộ blog mới của bờM®™.
Chào thân mến.

bờM ®™