Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Qua vụ ám sát Nemtsov, nghĩ về đối lập dân chủ Nga và đối lập dân chủ Việt

“…Một ưu điểm của phong trào dân chủ Việt Nam mà chúng tôi cho rằng vượt trội đối lập Nga đó là truyền thông lề trái, đối lập với chính quyền Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, thuyết phục và có thể chiến thắng truyền thông chính thống…”

Qua vụ ám sát Nemtsov, nghĩ về đối lập dân chủ Nga và đối lập dân chủ Việt

http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/qua-vu-am-sat-nemtsov-nghi-ve-oi-lap.htm

l

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét