Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tố cáo Lê Đức Anh 'phản quốc' trong trận Gạc Ma

Lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
"Tôi cho rằng lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc"

http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/tuong-nguyen-trong-vinh-to-cao-le-uc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét