Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Dành cho những ai còn quá ngây thơ

Anh Ba Chớp (Gorbachev) có tư tưởng cải cách từ rất sớm  có mục tiêu  tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản trong khi đó anh Ba Ếch (Nguyễn Tấn Dũng) lại đối nghịch lại ở cả ba điểm trên:

1/ ANH BA CHỚP:
Gorbachev có tư tưởng cải cách từ rất sớm. Năm 1999, tại trường đại học Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, M. S. Gorbachev đã thú nhận: "Mục tiêu của toàn bộ đời tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Chính vì để đạt được mục tiêu này tôi đã sử dụng địa vị của mình trong Đảng và trong Nhà nước. Khi trực tiếp làm quen với phương Tây, tôi đã hiểu rằng tôi không thể từ bỏ mục tiêu chống cộng sản đã đặt ra. Và để đạt được nó, tôi đã phải thay đổi toàn bộ Ban lãnh đạo ĐCS Liên Xô và Xô viết Tối cao cũng như Ban lãnh đạo ở tất cả các nước Cộng hoà. Tôi đã tìm kiếm những người ủng hộ để hiện thực hoá mục tiêu đó, trong số này đặc biệt có A. Yakovlev, Shevardnadze…"

2/ Anh Ba X:
Trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng lại đối nghịch lại ở cả ba điểm trên:

- Có lý lịch gia đình là cộng sản gốc
- Có tư tưởng cải cách bằng ... mồm
- Tài sản mênh mông đại dương

Dành cho những ai còn quá ngây thơ
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/danh-cho-nhung-ai-con-qua-ngay-tho.html