Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Lời kêu gọi tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền 2015

Địa chỉ email liên lạc: HRforVN2015@gmail.com
Địa chỉ trang ký tên vào thư ngỏ gửi HĐNQLHQ: nhanquyen2015.net


Lời kêu gọi tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền 2015

http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/loi-keu-goi-tham-gia-chien-dich-tranh.html