Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Đại sứ Mỹ nêu thông điệp ngoại giao mạnh mẽ với Việt Nam

“Hoa Kỳ và những nước khác đã thẳng thắn và minh bạch với Việt Nam về những khác biệt của chúng ta ở vấn đề nhân quyền. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể đạt đến tiềm năng cao nhất nếu có tiến bộ rõ ràng về nhân quyền. Chúng tôi tin rằng cải cách bộ luật hình sự và dân sự, mở rộng những quyền tự do cá nhân – gồm cả quyền tự do trên Internet, và khuyến khích tư pháp độc lập – đóng vai trò trọng yếu cho sự thành công của Việt Nam,” Đại sứ Mỹ tiếp lời.

Mời xem tiếp: 
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/ai-su-my-neu-thong-iep-ngoai-giao-manh.html