Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

ANONYMOUS(?) - THÔNG ĐIỆP GỬI TỚI CỘNG ĐỒNG HACKER VIETNAM: CÔNG LÝ Ở ĐÂU?

Một đoạn video ngắn với tiêu đề “Thông điệp gửi đến cộng đồng Hacker Việt Nam” được cho là của nhóm Anonymous (chua kiem chung) vừa được đưa lên mạng YouTube. Trong video này, tác giả gửi lời nhắn tới cộng đồng của Hacker Việt Nam và những người tự xưng là Anonymous tại Việt Nam
Tổ chức ẩn danh Anonynous gửi thông điệp đến nhóm Hacker Việt Nam


Anonymous Là Ai? – Nhóm Hacker Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

Dưới cái tên Anonymous và chiếc mặt nạ Guy Fawkes. Nhóm hacker này đã và đang là đội quân đáng sợ nhất trên Internet. Họ là những hacker đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều khu vực khác nhau, cũng là nhiều màu da khác nhau. 

Các cuộc tấn công của họ đều có chủ đích, có thể họ thông báo về lỗ hỗng bảo mật của các tập đoàn của các công ty lớn, có thể là các biểu tình chính trị …


http://rbomtm.blogspot.ca/2015/02/anonymous-la-ai-nhom-hacker-nguy-hiem.html

o0o


Các Anh Chị Em thân mến. Bây giờ là lúc Anh Chị Em cần mở mắt!
Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới cộng đồng Hacker Vietnam và những người tự nhận là Anonymous Vietnam khi đất nước của các Bạn đang trong tình trạng thối tha mục nát.

Tự do phát biểu chưa bao giờ hiện hữu ở nước của Bạn. Đó là lý do chúng tôi muốn gửi thông điệp này tới Bạn.

Chúng tôi có 5 lý do để gửi thông điệp tới Bạn.
1. Công an trấn lột tiền của người dân trên đường lộ, kể cả một phần của nhà nước tham nhũng từ trên xuống dưới, vì họ muốn là những người độc tài. Mỗi cấp chính quyền cướp đi của Bạn quyền tự do phát biểu và những băng rôn chính trị. Bạn cần phải lên tiếng và bênh vực người dân nước Bạn.

2. Tất cả trẻ em nước Bạn đã bị tra tấn và đánh đập tới chết vì một số người bị coi là thân thiết. Và các sinh viên lấy xác của họ để đổi lấy điểm. Nếu là như vậy thì chúng tôi không thể hiểu được là Bộ Giáo Dục của nước Bạn được lập ra để làm gì?

Cộng Đồng Hacker Vietnam hoặc tổ chức tự nhận là Community Anonymous Vietnam cần đấu tranh đòi hỏi công lý cho các nạn nhân.
3. Mỗi khi Bạn dùng biểu tượng (logo) của chúng tôi Bạn cần hiểu rằng lý tưởng của chúng tôi là công lý và tự do. Bảo vệ tương lai của người dân và, trong quyền lợi của người dân, Bạn cần phải biết những dữ kiện mà những người lãnh đạo đất nước đang giấu diếm. Nếu Bạn không hiểu những điều này thì Bạn không không được phép sử dụng tên "anonymous" của chúng tôi.

4. Nếu ai đó sử dụng biểu tượng và hình ảnh của chúng tôi như một sự diễu cợt thì chúng tôi sẽ trả đủa lại những người tự nhận là Anonymous. Nếu Bạn hành xử ngược với lý tưởng của chúng tôi tức là bạn đã làm hổ thẹn tên tuổi của chúng tôi.

5. Anonymous không phải là mãi dâm đứng đường. Chúng tôi muốn Bạn đứng dậy để thay đổi đất nước của Bạn.

Chúng ta là một ĐOÀN QUÂN.
Kết đoàn làm MỘT.
Mẫu số là SỐ KHÔNG
Chúng ta không tha thứ cho sự KIỂM DUYỆT
Chúng ta không quên SỰ ĐÀN ÁP
Hãy tin như vậy!

(FB Việt Tân lượt dịch)

Bấm vào để theo dõi thông điệp của tổ chức Anonymous:
https://www.youtube.com/watch?v=uSPjDdZ4z5A

Nguồn: Độc giả gửi đến FB Việt Tân

Published on Feb 19, 2015
Dear brothers and sisters. Now is the time to open your eyes!

The message we want to send to the community of Hacker Vietnam and those who call themselves Anonymous Vietnam, as your country occupies in the decaying and rotting.

Freedom of speech has never existed in your country. This is the reason we want to send you this message.

We have 5 reasons to send it to you.

1. Police robs people of money the road, even part of the government corrupts from top to bottom, as they want to be the dictators. Each class in the system of government derives you of freedom of speech and political banners. You need to speak up and defend the people of your country.

2. All children in your country has been tortured and beaten to death because of some people classified as closed. Students then took their bodies in exchange for points. If that so we do not understand which mission your country's education ministry was created to do?

Hacker Community Vietnam or claiming to be Community Anonymous Vietnam needs to fight and demands justice for the victims.

3. Each time you use our logo you have to understand that our ideals are justice and freedom. To protect the future for the people and for the people's sake, you have to know
the fact that the leaders of the country are hiding. If you do not understand these things you are not eligible to take the name "anonymous" of ours.

4. If anyone using the logo and our pictures as a joke, we will be offensive to those who call themselves Anonymous.
If you act contrarily to our ideals, you are disgracing our name.

5. Anonymous is not a street prostitution.

We want you to stand up to change your country.

We are Legion.
United as ONE.
Divided by zero.
We do not forgive Censorship.
We do not forget Oppression.
Expect us!!


Anonymous Là Ai? – Nhóm Hacker Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

Dưới cái tên Anonymous và chiếc mặt nạ Guy Fawkes. Nhóm hacker này đã và đang là đội quân đáng sợ nhất trên Internet. Họ là những hacker đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều khu vực khác nhau, cũng là nhiều màu da khác nhau. 

Các cuộc tấn công của họ đều có chủ đích, có thể họ thông báo về lỗ hỗng bảo mật của các tập đoàn của các công ty lớn, có thể là các biểu tình chính trị …


Các Anh Chị Em thân mến. Bây giờ là lúc Anh Chị Em cần mở mắt!
Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới cộng đồng Hacker Vietnam và những người tự nhận là Anonymous Vietnam khi đất nước của các Bạn đang trong tình trạng thối tha mục nát.

Tự do phát biểu chưa bao giờ hiện hữu ở nước của Bạn. Đó là lý do chúng tôi muốn gửi thông điệp này tới Bạn.

Chúng tôi có 5 lý do để gửi thông điệp tới Bạn.
1. Công an trấn lột tiền của người dân trên đường lộ, kể cả một phần của nhà nước tham nhũng từ trên xuống dưới, vì họ muốn là những người độc tài. Mỗi cấp chính quyền cướp đi của Bạn quyền tự do phát biểu và những băng rôn chính trị. Bạn cần phải lên tiếng và bênh vực người dân nước Bạn.

2. Tất cả trẻ em nước Bạn đã bị tra tấn và đánh đập tới chết vì một số người bị coi là thân thiết. Và các sinh viên lấy xác của họ để đổi lấy điểm. Nếu là như vậy thì chúng tôi không thể hiểu được là Bộ Giáo Dục của nước Bạn được lập ra để làm gì?

Cộng Đồng Hacker Vietnam hoặc tổ chức tự nhận là Community Anonymous Vietnam cần đấu tranh đòi hỏi công lý cho các nạn nhân.
3. Mỗi khi Bạn dùng biểu tượng (logo) của chúng tôi Bạn cần hiểu rằng lý tưởng của chúng tôi là công lý và tự do. Bảo vệ tương lai của người dân và, trong quyền lợi của người dân, Bạn cần phải biết những dữ kiện mà những người lãnh đạo đất nước đang giấu diếm. Nếu Bạn không hiểu những điều này thì Bạn không không được phép sử dụng tên "anonymous" của chúng tôi.

4. Nếu ai đó sử dụng biểu tượng và hình ảnh của chúng tôi như một sự diễu cợt thì chúng tôi sẽ trả đủa lại những người tự nhận là Anonymous. Nếu Bạn hành xử ngược với lý tưởng của chúng tôi tức là bạn đã làm hổ thẹn tên tuổi của chúng tôi.

5. Anonymous không phải là mãi dâm đứng đường. Chúng tôi muốn Bạn đứng dậy để thay đổi đất nước của Bạn.

Chúng ta là một ĐOÀN QUÂN.
Kết đoàn làm MỘT.
Mẫu số là SỐ KHÔNG
Chúng ta không tha thứ cho sự KIỂM DUYỆT
Chúng ta không quên SỰ ĐÀN ÁP
Hãy tin như vậy!

(FB Việt Tân lượt dịch)

Bấm vào để theo dõi thông điệp của tổ chức Anonymous:
https://www.youtube.com/watch?v=uSPjDdZ4z5A

Nguồn: Độc giả gửi đến FB Việt Tân

Published on Feb 19, 2015
Dear brothers and sisters. Now is the time to open your eyes!

The message we want to send to the community of Hacker Vietnam and those who call themselves Anonymous Vietnam, as your country occupies in the decaying and rotting.

Freedom of speech has never existed in your country. This is the reason we want to send you this message.

We have 5 reasons to send it to you.

1. Police robs people of money the road, even part of the government corrupts from top to bottom, as they want to be the dictators. Each class in the system of government derives you of freedom of speech and political banners. You need to speak up and defend the people of your country.

2. All children in your country has been tortured and beaten to death because of some people classified as closed. Students then took their bodies in exchange for points. If that so we do not understand which mission your country's education ministry was created to do?

Hacker Community Vietnam or claiming to be Community Anonymous Vietnam needs to fight and demands justice for the victims.

3. Each time you use our logo you have to understand that our ideals are justice and freedom. To protect the future for the people and for the people's sake, you have to know
the fact that the leaders of the country are hiding. If you do not understand these things you are not eligible to take the name "anonymous" of ours.

4. If anyone using the logo and our pictures as a joke, we will be offensive to those who call themselves Anonymous.
If you act contrarily to our ideals, you are disgracing our name.

5. Anonymous is not a street prostitution.

We want you to stand up to change your country.

We are Legion.
United as ONE.
Divided by zero.
We do not forgive Censorship.
We do not forget Oppression.
Expect us!!Nhóm tin tặc Anonymous khét tiếng và rủi ro cho thông tin cá nhân trên mạng