Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Mẹ Việt Nam ơi con của mẹ say rồi


khi tuổi trẻ
sáng xỉn trưa say
chiều loay hoay đồ hiệu
thì dân tộc vẫn oằn mình
dưới ách điêu linh

và độc tài
vô lại tay sai
tiếp tục nhai
cái bánh vẽ
nhân quyền giả dối
mẹ Việt Nam ơi
con của mẹ say rồi

khi chúng ta
đứng bên lề lịch sử
để đời sau
cháu con gánh vác
thì ngàn năm
ngu muội vẫn lên ngôi

lửa dân quyền
chẳng dám đốt soi
và bát phở
hơn dân chủ, tự do
tất cả đã có đảng lo
thì tuổi trẻ Việt Nam ơi

vô tư mà nhậu
Cong Do facebook
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1528514184028150&set=t.100003127921641&type=3&theater