Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Phim tài liệu: "The World Without U.S" Thế giới này sẽ ra sao nếu không có Mỹ?Nếu Mỹ rút quân đội (khoảng 100 ngàn troops) đang hiện diện khắp nơi trên thế giới, sẽ tiết kiệm được 420 tỉ USD. Với 50% số tiền trên, giúp bệnh viện, trường học, an ninh quốc gia, hay chỉ đơn giản trả lại cho người đóng thuế thì dân Mỹ sẽ hùng cường và giàu có nhất thế giới.
Quyền lợi của Mỹ? "yes".
Hơn 125 ngàn binh sỹ Mỹ đã chết ở Normandy (Pháp) cứu châu Âu thoát khỏi diệt chủng Hitler. Cầu không vận Marshall Mỹ bay liên tục tiếp tế hàng hoá thực phẩm, cứu trợ Tây Đức khỏi chết lạnh, khỏi chết đói, thoát vòng phong toả, diệt chủng của Stalin.
Quyền lợi của Mỹ? "none".
Chiến dịch "Bão Cát Sa Mạc" của Mỹ năm 1991 đánh đuổi quân Iraq xâm lược ra khỏi Kuwait, trả lại các giếng dầu cho người dân của nước này. Lúc đó nếu vì lợi, Mỹ có thể mua lại dầu từ Sadam Hudsen với giá dưới $10 một thùng. Dân Kuwait ngày nay giàu, hạnh phúc, không đóng thuế, y tế miễn phí, trợ cấp học lên tới bậc Phd.
Quyền lợi của Mỹ? "none".
Kim Jong Un và Trung-cộng sẽ không để yên cho Nam Hàn ướp củ sâm, chế phone Samsung, xuất cảng xe KIA, bán T.V, bán kim chi nếu 21 ngàn quân Mỹ rút khỏi Nam Hàn ngày mai.
Quyền lợi của Mỹ? "none".
Nếu ngày mai Mỹ tuyên bố: "chúng ta sẽ không hỗ trợ Đài Loan nữa", Trung-cộng chỉ chờ vậy là chiếm Đài Loan. Điều làm Trung-cộng sợ không dám chiếm Đài Loan là sự hỗ trợ của Hải Quân Mỹ, và chỉ vậy thôi. Đài Loan làm đồng minh với Mỹ không mất một tấc đất, một hải lý biển, lại còn được Mỹ bảo vệ!
Quyền lợi của Mỹ? "none".
Cầm quyền độc tài thường xuyên tuyên truyền cho dân chúng ghét Mỹ, vẽ Mỹ như con ngáo ộp, như ông kẹ, nhằm tiếp tục thống trị, phè phởn ăn trên ngồi trốc nhân dân mà không sợ bị Mỹ dòm ngó, can thiệp. Người dân ngày nay nhờ facebook thấy khác: họ thấy nước nào được Mỹ hỗ trợ, làm đồng minh, và giúp đỡ, thì người dân xứ ấy tự do, hạnh phúc, và giàu có. Còn ngược lại, ở các xứ độc tài, hễ cầm quyền "quan tâm" đến chỗ nào thì nơi nó đã đi qua không còn lại một mảnh xương để nấu soup, và rồi khủng bố, chiến tranh nguyên tử, diệt chủng, tất cả những cái ác đó sẽ huỷ diệt nhân loại, kể cả Mỹ.

Bao Huynh

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983568161673136&set=a.388830817813543.102393.100000598832323&type=1&theater

Phim "The World Without U.S" Documentary film: