Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Đảng Cộng sản Việt Nam: nói một đàng làm một nẻo

“…Đảng Cộng sản Việt Nam lúc chưa nắm chính quyền phê phán Thực dân Pháp là không cho dân An Nam có tự do báo chí ; khi nắm quyền thì tuyên bố trong Hiến pháp, nói với nhân dân Việt Nam và thế giới là người dân Việt Nam có tự do ngôn luận, nhưng cho đến bây giờ (02/2015) vẫn không cho phép báo tư nhân hoạt động…”


contacke_hochiminh

Người ta hay nói Đảng Cộng sản Việt Nam “nói một đường làm một nẻo”. Sau đây tôi xin nêu một số dẫn chứng về “đặc sản” này của Đảng Cộng sản Việt Nam; không biết có đầy đủ chưa.
- Trước khi “cướp” được chính quyền (08/1945), Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tư cách là Việt Minh, nói miễn thuế cho nhân dân, nhưng sau khi nắm chính quyền là thu ngay thuế.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói chế độ xã hội chủ nghĩa tôn trọng luật pháp nhưng sau khi nắm chính quyền liền ký lệnh phế bỏ trường Luật.
- Sau 30/04/1975, Ủy ban Quân quản nói (ra Thông báo) với quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa là học tập một tháng nhưng cho đi tù mút mùa mà không tuyên án.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói với quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa, với nhân dân Việt Nam và nói với thế giới là đưa những người thuộc “chế độ cũ” đi cải tạo, nhưng thực chất là đưa vào các trại tập trung khổ sai.
- Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (nói theo ngôn ngữ của người dân miền Nam trước 1975 là Việt Cộng) nói hưu chiến ăn tết nhưng đêm 30 tết Mậu Thân 1968 tấn công vào dân thường đang ăn tết.
- Đảng Cộng sản Việt Nam lúc chưa nắm chính quyền phê phán Thực dân Pháp là không cho dân An Nam có tự do báo chí ; khi nắm quyền thì tuyên bố trong Hiến pháp, nói với nhân dân Việt Nam và thế giới là người dân Việt Nam có tự do ngôn luận, nhưng cho đến bây giờ (02/2015) vẫn không cho phép báo tư nhân hoạt động.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói là “Tòa án nhân dân”, “Quân đội nhân dân”, “Ủy ban nhân dân”, “Công an nhân dân”… nhưng người của Đảng nắm các cơ quan này để trừng phạt nhân dân.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói chống tham nhũng, nhưng đập chuột thì sợ vỡ bình.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói kê khai tài sản nhưng chỉ làm từ cấp Thứ trưởng trở xuống.
- Đảng nói là “trí, phú, địa, hào ; đào tận gốc, trốc tận rễ” nhưng bây giờ thì người của Đảng trở thành “tư bản đỏ” và ai cũng có bằng Tiến sĩ (dù đa số học theo kiểu… “thoái” sĩ).
- Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào cũng ra rả là chính quyền “chính danh” nhưng Cách mạng tháng 8 gọi là… cướp chính quyền.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói là đoàn kết toàn dân tộc, mà khi thắng cuộc (trong chiến tranh “huynh đệ tương tàn” 1954-1975) lại kêu bên thua cuộc là phản quốc.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói là hòa giải, hòa hợp dân tộc, mà ai có lý lịch liên quan đến “chế độ cũ” ở miền Nam đều bị Đảng cho… ra rìa trên con đường công danh, công chức.
- Đảng nói là hòa giải dân tộc, mà cho đến bây giờ, chỉ có Hội Cựu chiến binh của Đảng hoạt động và được Đảng cấp ngân sách (À, ngân sách này nhiều khi có một phần đóng góp của các thương binh, hay cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa nữa chứ).
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói là “đạo đức cách mạng”, mà hầu như cán bộ đảng viên nào của Đảng cũng tham nhũng, cửa quyền, lộng hành… bất chấp pháp luật và coi mạng thường dân như cỏ rác !
condang_con minh
- Đảng nói là “Công an nhân dân”, nhưng lại bảo vệ Đảng !
- Đảng nói là “Quân đội nhân dân”, nhưng lại trung với Đảng !
- Đảng Cộng sản Việt Nam nói là “nhà nước của dân, do dân, vì dân” nhưng đảng viên mới làm được (công việc) Nhà nước và càng lên cao thì không thấy dân đâu cả, chỉ thấy toàn là đảng viên của Đảng.
- Tờ báo mang tên Nhân Dân lại là cơ quan ngôn luận của Đảng !
- Đảng nói “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân” nhưng Đảng lại là người lãnh đạo.
- Đảng nói cán bộ là “đày tớ nhân dân”, vậy mà “đày tớ” có quyền bắt ông chủ, bỏ tù ông chủ, bắt ông chủ phải đóng tiền mãi lộ khi “đày tớ” đứng đường, cưỡng đoạt đất của ông chủ, thay ông chủ bán tài nguyên đất nước cho nước ngoài…
- Đào tạo lái xe thì lúc học, cho học viên chạy trên đường thật, đến khi thi thì thí sinh lại thi trên mô hình (!)
- Lúc đánh nhau thì Đảng kêu “giải phóng miền Nam”, nhưng chiến thắng thì Đảng bảo “đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô”.
co_sau_sao
- Đảng kêu gọi học theo đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng chẳng thấy cán bộ đảng viên nào làm theo cả !
- Lúc vượt biên bỏ xứ ra đi thì Đảng kêu “phản quốc”, khi trở lại thì Đảng “ghi nhận” là… “Việt kiều” yêu nước.
- Lúc chưa lấy phiếu tín nhiệm thì “Đảng trưởng” kêu sẽ công bố, lấy phiếu tín nhiệm xong thì lại… im ru.
Phan Gia Minh07/02/2015