Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Làm sao để đất nước mau nghèo? Dân nào nuôi nổi!

Chuyện khó tin nhưng có thật: Một Vụ thuộc Văn Phòng Chính Phủ ngoài 1 Vụ trưởng, 5 quan chức hàm Vụ trưởng, 18 nhân viên hàm vụ phó, 2 chuyên viên chính và 4 chuyên viên!THẬT KINH KHỦNG, BỘ MÁY CỦA CHÍNH PHỦ !

FB Mạnh Quân: Hôm nay (18.11.2014), Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình vô tình đã "đụng chạm" Văn phòng Chính phủ khi nói:"Nhiều bộ ngành tự ý đẻ ra cấp hàm vụ trưởng, vụ phó".
Hãy nhìn xem: thằng nào đẻ ra nhiều cấp hàm phó nhất để ăn ngân sách ?
Tễu:
Kinh khủng! Kinh khủng quá!
Chỉ riêng 1 vụ: Vụ Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Chính phủ hiện có 1 vụ trưởng, 5 hàm vụ trưởng, 18 hàm vụ phó, 2 chuyên viên chính và… 4 chuyên viên. Mà trong cái Văn phòng Chính phủ ấy thì có biết bao nhiêu là vụ! Eo ôi! Khiếp!
Bộ máy như thế thì dân nào nuôi nổi!
Trong khi đó dân oan, có người đi kiện đến 20 năm, 30 năm mà đơn chưa được ai đọc.
Trong khi trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học đầu ngành gửi thư thì không có cả cái phiếu cảm ơn!
Họ làm những gì trong các tòa nhà sang trọng và trong các phòng máy lạnh?
Theo Tễu Blog