Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tranh của họa sĩ Lê Phổ lập kỷ lục về giá


141124100440_tranh_le_pho_512x288_bbc_nocredit
Theo BBC, đó là bức tranh có tên “Nhìn từ đỉnh đồi”, của họa sĩ Lê Phổ, đã được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22/11.
Ông Lê Phổ (1907-2001) sang Pháp định cư từ 1937 và chưa lần nào trở về Việt Nam cho đến ngày mất.
Người bán bức tranh của ông là Patrick Lorenzi, một người Pháp sống ở Oslo. Ông của người này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ.
Kỷ lục trước đây cho họa sĩ Việt Nam là bức Người bán gạo của Nguyễn Phan Chánh, bán với giá 390.000 đôla vào tháng 5. 2013.
Một bức tranh khác của Nguyễn Phan Chánh, cũng thuộc gia đình Lorenzi, hôm 22/11 lẽ ra đã lập kỷ lục khi bán với giá 407.000 đôla.
Nhưng với bức tranh vừa được bán của Lê Phổ, kỷ lục mới về giá cho tranh Việt Nam đã được thiết lập.
Nguồn BBC