Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

BIEM HOA: Hoa kẽm gai, Điếu Cày đến bến tự do, Fortune CookieĐiếu Cày đến bến tự do
Điếu Cày đến bến tự do


Hoa kẽm gai
Hoa kẽm gai
Từ Ba Đình đến La Mã
Từ Ba Đình đến La Mã
Món nợ Thành Đô phải trả
Món nợ Thành Đô phải trả


Fortune Cookie
Fortune Cookie