Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

BIẾM HOẠ: Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm. Nỗi lòng đạo chích.

Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm. Tranh Babui.
Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm. Tranh Babui.


Cái gọi là tín nhiệm cao và thấp
Cái gọi là tín nhiệm cao và thấpNhân quyền ở Việt Nam
Nhân quyền ở Việt NamNhóm 61
Nhóm 61Nỗi lòng đạo chích. Tranh Babui.
Nỗi lòng đạo chích. Tranh Babui.