Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Sau buổi Hội luận Truyền thông với Điếu Cày (Trần Thị Hải Ý)

dieucay_hoiluan00“…Nói khẽ với bác. Chứ từ ngày thống nhất đất nước, hôm kia là lần đầu tiên tôi được nghe tận tai, thấy tận mắt 1 con người mới xhcn hùng biện giữa vòng vây ‘thế lực thù địch giẫy chết’ mà phong thái chững chạc điềm đạm, ứng đáp giản dị lưu loát,  lời lẽ sắc xảo rạch ròi suốt 2 giờ liền như thế... Biết đến bao giờ các đồng chí lãnh đạo Cử nhân, Tiến sĩ ta thôi cầm giấy đọc khi họp...”dieucay_hoiluan01
dieucay_hoiluan02
dieucay_hoiluan03
dieucay_hoiluan06
dieucay_hoiluan05
Trần Thị Hải Ý
(Nguồn hình: Internet)
_____________
(*) Ứng khẩu lưu loát «xưa nay hiếm» của 1 thành lão kách mạng (chẳng biết nay cụ vẫn còn hay đã theo con đường bác đi):
Xem thêm:
Toàn bộ Video Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày, SBTN 31/10/2014:
Video Chứng nhân xác minh về ‘sự cố’ trong buổi tiếp đón blogger Điếu Cày tại sân bay Los Angeles – USA, 21/10/2014:youtube.com/watch?v=9T-AaPhvdZY
Đoạn Video Điếu Cày nói về lá Cờ vàng: