Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

TRUNG QUỐC ĐÀO DẦU NGAY TRONG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM - BÁO CHÍ ĐƯỢC LỆNH GIẤU KÍN.


 Báo chí Hồng Kông và công ty Hải Dương đưa tin vào hôm ngày 6 tháng 2 năm 2015, cho biết Trung Quốc đã đào thấy một mỏ dầu khổng lồ ngoài khơi Biển Đông khu mỏ mang tên Lingshui 25-1 ước lượng có số dầu khổng lồ hơn 100 tỷ mét khối.

Báo chí nhà nước CSVN được cho phép đăng tin mới nầy, tuy nhiên khi giàn khoang HD-981 của Trung Quốc đào thấy mỏ dầu mang tên Lingshui 17-2, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 150 km về phía nam, nằm ngoài khơi vùng biển Việt Nam thì báo chí được lệnh ém tin.

Hiện nay, Trung Quốc đưa tàu bè liên tục vào vùng biển Đà Nẵng để chở dầu khí tìm thấy được qua cuộc "xâm lăng" của giàn khoan HD-981 với mỗi ngày cho ra 56,5 triệu feet khối khí (1,6 triệu mét khối).

Mỏ dầu Lingshui 17-2 đích thực là nằm ngay trong thềm lục địa Việt Nam (xem hình) mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tìm thấy vào giữa tháng 8 năm 2014, cách đảo Hải Nam 81 hải lý về phía nam, cách Đà Nẵng khoảng 118 hải lý về phía đông.

Đây là lượng dầu khổng lồ của Việt Nam mà Trung Quốc đang ngày đêm đưa tàu vào khai thác dưới sự làm ngơ của đảng CSVN!

Nguyễn Thùy Trang


Xin tham khảo thêm:


Thuy Trang Nguyen facebook


  1. http://www.aa.com.tr/en/news/463627--china-discovers-enormous-gas-field-in-south-china-sea
  2. http://thediplomat.com/2014/09/china-discovers-gas-field-in-the-south-china-sea/