Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Dù Hồng Kông và Tàu cộng, Hậu chấn Thiên an môn ở Hồng Kông

Hoa kẽm gai
Hoa kẽm gai
Từ Ba Đình đến La Mã
Từ Ba Đình đến La Mã
Món nợ Thành Đô phải trả
Món nợ Thành Đô phải trả
Fortune Cookie
Fortune CookieCoi chừng ném chuột vỡ bình
Coi chừng ném chuột vỡ bình

Dù Hồng Kông và Tàu cộng
Dù Hồng Kông và Tàu cộng
Đấu tố
Đấu tố
Hậu chấn Thiên an môn ở Hồng Kông
Hậu chấn Thiên an môn ở Hồng Kông