Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Trung Cộng đưa côn đồ gây rối, khiêu khích, nhằm phá cuộc biểu tình tại Mong Kok - Hong Kong

Bọn Trung Cộng nhầm rồi! Bên Hongkong họ tổ chức được cả trăm ngàn người xuống đường. Việc dùng Hồng vệ binh gây rối, khiêu khích nhằm phá hỏng cuộc biểu tình chỉ làm số lượng người tham gia bảo vệ sinh viên càng đông hơn thôi!


Hôm qua sau phát biểu sẽ đối thoại, tinh thần những người biểu tình đã giảm đi chút ít. Nhưng nhờ có bọn Hồng vệ binh này, những người đến tham gia càng đông hơn để bảo vệ những chàng trai, cô gái trẻ tuổi và can trường của họ thôi.HongVeBinh.jpg


KeCamDauAntiManifeste04.jpg


Bon AntiManif08.jpg


AntiManifeste01.jpgBon AntiManif09.jpg


Bon AntiManif.jpg
Đám người thường phục đeo khẩu trang tấn công một người biểu tình khi anh này cố gắng giữ ngăn chặn việc dỡ bỏ những hàng rào.Tuyên bố của những người biểu tình: Nếu chính phủ không ra tay ngăn chặn tình trạng những người chống biểu tình phá rối, sinh viên sẽ chấm dứt việc đàm phán với họ. Mặc dầu phía các các bạn trẻ Chiếm Khu Trung Tâm đã chấp nhận đàm phán.

Nhưng do tình trạng phức tạp tại Hong Kong nhiều người là di dân và di dân lậu từ lục địa. Một số người vẫn xem các bạn như "phản quốc" nên tại Trung tâm Mong Kok vừa diễn ra một cuộc biểu tình chống lại các bạn. Đa số người chống biểu tình là người lớn tuổi. Họ tấn công kéo các lều vải và cảnh sát đã phải can thiệp.


AntiManifeste03.jpg


Bon AntiManif07.jpg


Bon AntiManif06.jpg


Theo bacaytruc