Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

YOUTUBE: Trên 25 triệu người vào xem video của cô Wendy Nguyễn

cô Wendy Nguyễn

New York: Trong vài năm qua, việc mở một mục bàn luận ( blogging) trên internet và cung cấp các tin tức dữ kiện, đã ngày một lớn mạnh và cạnh tranh, vì những bàn luận viên (bloggers) hàng đầu có thể kiếm cả triệu mỹ kim một năm tiền thưởng từ các công ty quảng cáo.
Một trong những người làm giàu nhờ mở mục bàn luận trên internet là cô Wendy Nguyễn. Một video của cô Wendy Nguyễn có tên là “25 ways to wear a scarf in 4.5 minutes” đã có trên 25 triệu người vào xem.
Cô Wendy Nguyễn , là một bàn luận viên chuyên về thời trang ( fashion blogger), có công ty tên là Wendy’s Lookbook. Cô Nguyễn tốt nghiệp cử nhân tâm lý học ở trường đại học UC Berkeley.

25 Ways to Wear a Scarf in 4.5 Minutes!