Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

17 cách thắt cà vạt

Dành cho cánh đàn ông chúng ta . Các chị em cũng nên xem, để sau này biết cách thắt cà vạt cho chồng, em trai, con trai sau này...v...v... Thật ra chúng tôi có thể tự thắt nhưng được người phụ nữ của mình thắt thì hạnh phúc hơn nhiều . Hơn nữa với các cách này, phải có người khác thắt mới được.

Phụ nữ thì tinh tế, chú ý từng chi tiết hơn. 

Mọi người cùng tham khảo nào. Chọn cách nào hợp với bạn nhất nhé 

Cách 1:Cách 2:


Cách 3Cách 4:


Cách 5:


Cách 6


Cách 7:


Cách 8:


Cách 9


Cách 10:


Cách 11:


Cách 12:


Cách 13:


Cách 14:


Cách 15:Cách 16:Cách 17:


nguồn: (business insider)