Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

[Thơ] Tương tư của thi sĩ Nguyễn Bính.

Một thi phẩm của thi sĩ Nguyễn Bính.

Idylle (Vũ Cao Đàm)
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một đầu đình
Có xa xôi mấy cho tình xa xôi ?
Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho ?
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau ?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài ngồì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ?
Diễn ngâm : Vũ Kim Dung
00:00
00:00

Diễn ngâm : Hồng Vân
00:00
00:00