Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

KHỔNG PHU TỬ VÀ VIỆC TRỌNG NAM KHINH NỮ

Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni,sinh vào khoảng năm 551 trước Công Nguyên, vào thời Xuân Thu nước Lỗ ( Trung Quốc).Năm lên ba, Khổng Khâu mồ côi cha. Năm 19 tuổi, làm một chức quan nhỏ ,về sau làm một chức quan chuyên quản lý việc xây dựng công trình. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử
Trong stt này  tôi không nói chuyên sâu về Khổng Tử ,nhưng vạch ra cái dở va tầm thường trong "thuyết học Khổng Tử".Ông từng nói :
“Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán” (Nghĩa là :Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận”).
“Tiểu nhân” trong quan niệm của Khổng Tử là khái niệm đối lập với “quân tử”. Nếu người quân tử là người có đạo đức, có chí khí luôn làm theo điều chính nghĩa thì tiểu nhân là kẻ ti tiện,lộc lừa,mưu mô...vv không có chí khí, làm theo điều lợi và động cơ nham hiểm
Chính vì sự coi thường phụ nữ đó,Khổng Tử cũng từng khuyên học trò mình rằng: “Nhữ vi Quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho”. (Ngươi làm nho Quân tử, đừng làm nho tiểu nhân). Theo cách hiểu đó thì Khổng Tử đã xếp phụ nữ vào cùng một hạng với bọn “tiểu nhân”, khó có thể “nuôi dưỡng, dạy dỗ” được.
Câu nói này của Khổng Tử có ý kỳ thị, thành kiến đối với phụ nữ sâu sắc và có ảnh hưởng rất lớn.Làm làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh phụ nữ và tác động mạnh đến sự tiến hóa nhân loại.Tự cổ chí kim ,có nhiều thuyết sai lầm, trong đó "thuyết" trọng nam khinh nữ là sai lầm nghiêm trọng nhất.Học thuyết Khổng Tử xét về tư tưởng rõ ràng không mang lại sự cân bằng ,hài hòa ,tiến bộ cho nhân loại. Thực tế mà nói ,tuy Khổng Tử không cầm dao giết người, nhưng học thuyết ông để lại đã gián tiếp làm điều đó .Nói rõ một chút về điều này ,nếu lấy tỉ lệ cứ mười bé gái sinh ra bị bỏ đi một bé thì nếu dân tộc có một tỷ người sẽ có số dư hơn hàng chục triệu bé trai.Con số bé trai dư ra là cũng đồng nghĩa với số bé gái bị giết từ trong bụng mẹ.Như vậy sự hài hòa của vũ trụ đã bị một "học thuyết Khổng Tử" phá hoại,và đó cũng có thể nói là một tội ác, nó làm trì trệ sự phát triển cũng như nhận thức về bình đẳng giới của nhân loại bởi tư tưởng Nho giáo hà khắc trong thời gan quá dài
Thời thế đã đổi khác.Khổng Tử cũng chỉ là con người thôi- "Nhân vô thập toàn", nhất là ông đã sống cách đây 2500 năm rồi, nên cái gì không hợp thời hoặc nay không đúng nữa nên lược bỏ đi!
Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi Nho Giáo, nhưng họ đã nhận ra những gì không hợp và đã sớm canh tân để đuổi kịp nền văn minh tiến bộ của nhân loại, họ đã trở thành một quốc gia hùng cường.Gần đây nhất là Mỹ và Canada đã loại bỏ và không còn liên hệ với viện Khổng Tử.Trong khi đó VN thì nhiều nguời vẫn tôn sung Khổng Tử một cách mù quáng .!