Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Vỡ Trận


Quản lý xã hội của cộng sản được xây dựng từ họng súng, khủng bố, đàn áp bầy đàn để uy hiếp từ những tiếng nói yếu ớt của nhân dân, cộng sản không dùng giá trị nền tảng để xây dựng xã hội nhân bản, những giá trị nền tảng như văn hóa, giáo dục, kinh tế thì xây dựng trên một học thuyết nửa nạc nửa mỡ, thiếu tính đầu tư cơ bản để sản sinh ra sản phẩm có giá trị thặng dư cao để phát triển đất nước.

Những việc làm của cộng sản chỉ đi tắt đón đầu thì việc gì đến sẽ đến, việc cộng sản dùng tham nhũng để phát triển đảng viên, tham nhũng là chìa khóa thành công cho cộng sản duy trì chế độ của họ, song song đó cộng sản đàn áp không nương tay với người dân trong nước, để làm được việc đó cộng sản xây dựng hệ thống cai trị bằng hàng triệu công an, an ninh, nhóm người này họ đâu chấp nhận sống mức lương năm hay bảy triệu đồng một tháng, đây là nhóm tham nhũng tàn bạo nhất là cái thùng không đáy, tiền đâu ra? Xin thưa là tiền của nhân dân, chúng làm đủ mọi cách để móc sạch túi người dân không thương xót, lâu ngày gây ra mất cân bằng tài chính, xã hội và dẫn đến mất thanh khoản hàng triệu tỷ đồng.

Người dân nói cộng sản bán nước quả không sai, bằng chứng ông Đồng thì ký giao Hoàng Sa cho Trung cộng, ông Phiêu thì giao dọc biên giới phía Bắc, ông Mạnh thì giao Tây Nguyên, còn quân đội thì dùng ông Thanh làm mũi kỳ đà sĩ khí binh lính v.v... Nói chung tất cả mọi quyết định là của bọn cầm quyền bộ chính trị quyết định, cộng sản bán nước là chính xác, những việc làm của họ không thể dấu mãi trong bọc, người dân càng phát hiện rõ bộ mặt thật của cộng sản, sự phản ứng ngược từ người dân đủ gây sức ép cho cộng sản phải suy tính.

Chưa bao giờ thấy một chế độ nào mà chúng tàn phá đất nước này bằng cộng sản, nền văn hóa bốn ngàn năm mà chúng ngang nhiên đưa một tên hậu sanh mất dạy lên làm cha già dân tộc và bắt người dân phải tôn thờ hắn, sự xúc phạm đến một nền văn hóa là sự sỉ nhục cả một dân tộc, vậy mà cộng sản ngang nhiên tiếp tay cho giặc để đạt được mục tiêu là thôn tính một đất nước mà tốn bao nhiêu xương máu gìn giữ và phát triển, cộng sản phá tan hoang một giá trị văn hóa lâu đời và tiếp tay cho giặc bắt người dân lai căng văn hóa ngoại bang.

Khi cộng sản thôn tính miền Nam chúng ra sức phá nát một nền giáo dục nhân bản, một nền giáo dục ưu việt mà ngay chính tờ báo Vnexpress của cộng sản phải ca ngợi. Chúng lồng ghép vào chương trình giáo dục bằng những chương trình giết người không gớm tay như trong sách giáo dục công dân thập niên tám mươi bắt học sinh phải học đạo đức của một tên giết người mà chúng tôn vinh là anh hung tên Ba Tây một đêm dùng dao giết mấy chục thằng Mỹ Ngụy, hay nhiều bài học toán ngày nay chúng hỏi các phép tính bằng việc giết bao nhiêu tên Mỹ, rất nhiều điều ấu trĩ mà chúng hiển nhiên bắt học sinh phải nhồi nhét vào, việc giáo dục giết người thì chúng ta thấy ngày nay cộng sản, sản sinh ra một xã hội đầy xì ke, ma túy, cướp bóc, ngay như những người có chức quyền mà cộng sản còn đi ăn cắp chẳng hạn cô Kiều Trinh hay nói chuyện văn hóa trên đài truyền hình, vậy chúng ta thử hỏi một xã hội như vậy nó có còn tồn tại hay không và người dân nghĩ gì và thấy gì về một nền giáo dục của cộng sản.

Nói đúng hơn một thể chế chính trị dựa trên một học thuyết mà chúng tôn vinh là một học thuyết ăn cắp, chúng chẳng có một tư duy gì sang tạo gì, chúng ăn cắp học thuyết của công giáo, chúng muốn tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa việc chúng tính thì một ngàn năm sau cũng chưa bước qua sự quá độ xã hội, vì học thuyết của chúng dùng những con người vô học, man rợ để thực hiện thì nó biến một thể chế chính trị nói láo, lừa bịp và dùng đàn áp và khủng bố bầy đàn để bắt dân phải nghe, không phải chân chính như những vị tu sĩ, chính vì thế học thuyết của chúng không phù hợp với sự phát triển xã hội trong đó thiếu hẳn tính nhân bản, bác ái và tình vị tha.

Xã hội cộng sản Việt Nam buộc phải thay đổi vì nhu cầu xã hội phát triển dựa vào căn nguyên của các nước phát triển đã đi. Với sức ép ngày mỗi lớn từ người dân như chúng ta thấy hiện nay sự phát triển của các nhóm dân sự được hình thành như: Con đường Việt Nam, No U, hội Dân Oan, Bauxit, khối 8406, và nhiều nhóm khác nhau. Việc phát triển các nhóm dân sự là phần nổi của tảng băng chìm sau lưng đó còn rất nhiều người tham gia và ủng hộ với một mục đích là dân chủ nhân quyền.

Ngoài ra cộng sản Việt Nam chịu nhiều sức ép từ quốc tế về nhân quyền, dân chủ, tài chính, đến lúc này chúng không còn chịu đựng thêm được nữa, chúng đang tính đường cho vỡ trận đấu để xù nợ, chạy tội với người dân.

Các diễn biến có thể xảy ra?

Với tình thế tứ bề thọ địch và sự mất kiểm soát xã hội, mất kiểm soát tài chính chúng đang tính đến việc cho vỡ trận để đạt được mục đích xù nợ và thay đổi cái vỏ bên ngoài để duy trì khối tài sản mà chúng vơ vét từ nhân dân, theo tin truyền tai nhau thì bộ chính trị cũng đã họp bàn và đang phân vân trong kỳ đại hội tới bằng những giải pháp mà chúng dự định.

Giải pháp 1:

Chúng sẽ chọn ông Dũng làm Bí thư đảng cho vai trò một Goocbachop để thay đổi thể chế từ cộng sản qua một thể chế bán tư bản, và chúng vẫn sử dụng toàn bộ hệ thống con người cộng sản điều hành đất nước.

Giải pháp 2:

Chúng cho vỡ trận và vẫn chọn ông Dũng làm một tổng thống chuyên chế theo kiểu Putin với mục tiếu tối thượng là bảo vệ cho ba triệu đảng viên an toàn và giữ được khối tài sản khổng lồ mà chúng tham nhũng.

Chúng thừa biết nếu nhân dân nổi dậy thì chúng không bảo toàn được tánh mạng cho ba triệu đảng viên của chúng, chúng thừa biết nhân dân đang chờ thời cơ để nói chuyện với chúng bằng một sự uất hận đã nén chặt bấy lâu nay, chúng cũng thừa biết trong lúc tranh tối tranh sáng đảng viên của chúng nhất là hệ thống công an sẽ bị đổ máu, nói chung cộng sản là một thằng điếm thúi, nó cho vỡ trận để đẩy khó khăn trực tiếp cho nhân dân và chúng thì an toàn với đống tài sản mà chúng sống mấy đời không hết.