Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Làm gì trước khi xóa tài khoản online?

delete-button-840x4201
Việc xóa bỏ một tài khoản online không chỉ đơn giản là thực hiện một vài bước để xóa chúng đi, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện.
Các bước cần làm trước khi xóa tài khoản online:
1) Kiểm tra các tài khoản phụ thuộc.
Phần lớn các dịch vụ trực tuyến hiện nay cho phép sử dụng các tài khoản Facebook, Google để log in mà không cần phải khai báo hay tạo tài khoản riêng.
Ngoài ra một số còn cho phép kết nối nhiều tài khoản với nhau và có thể sửa đổi những thông tin cần thiết của các tài khoản thông qua một bảng điều khiển duy nhất, khi đó nếu xóa tài khoản của một mạng điểm thì sẽ không đăng nhập được các mạng điểm khác. Vì vậy, trước khi xóa bỏ tài khoản thì nên kiểm tra và gỡ bỏ các liên kết.
2) Sao lưu dữ liệu
Khi tạo một tài khoản trực tuyến thì đồng nghĩa với việc có thể tải dữ liệu lên trên đó, và dữ liệu của bạn sẽ được lưu lại trên máy chủ của những mạng điểm này. Trước khi xóa bỏ tài khoản trực tuyến nên sao lưu lại những dữ liệu đó về máy của mình vì khi đó toàn bộ dữ liệu của bạn cũng bị xóa theo, và không có cách nào có thể khôi phục lại được.
3) Thay đổi thông tin tài khoản
Có nhiều website khi xóa tài khoản thì sẽ khóa luôn cả tên đăng nhập và địa chỉ email liên kết với tài khoản đã xóa đó và sẽ không cho phép tạo lại một tài khoản với tên đang nhập cũ nữa. Vì thế cần thay đổi các thông tin tài khoản và địa chỉ email trước khi quyết định xóa chúng để tránh gặp phải tình trạng trên.
4) Quản lý các account còn hoạt động
Khi xóa tài khoản trực tuyến của một mạng điểm nào đó nhưng vẫn nhận được email từ webtite này, để tránh bị làm phiền nên bỏ cả ghi danh nhận email.