Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Xóa cookies nhanh với Firefox 33.1

Firefox bản chính thức mới nhất 33.1 có thêm một nút mới được gọi là “Forget”, cho phép người dùng xóa lịch sử duyệt web gần đây nhất của mình và cả cookie (*). Người dùng có thể chọn “Forget” trong 5 phút cuối cùng, 2 giờ hoặc 24 giờ hoạt động, mà vẫn giữ tất cả history và cookie trước khoảng thời gian đó.
Trước đây Firefox đã có tính năng Private Browsing cho phép xóa toàn bộ history và cookies khi người dùng đóng cửa sổ website vừa dùng nhưng điều đó đòi hỏi phải thiết lập  trước. Còn với người dùng chỉ muốn xóa một số “dấu  tích” vừa duyệt web thì có thể vào tools menu để tìm tùy chọn “Clear Recent History”.
Nút “Forget” tiện ở chỗ có thể add vào thanh công cụ chính (main toolbar) nên chỉ cần một vài cú nhấp chuột là xóa được history và cookie. “Forget” còn có bước đóng tất cả các cửa sổ đang xài và mở một cửa sổ mới.
Để thêm Forget button vào thanh công cụ của trình duyệt (chỉ cần thực hiện bước này một lần):
– Nhấp vào nút menu.
– Nhấn vào Customize ở dưới cùng của bảng điều khiển.
– Kéo nút Forget button từ bảng điều khiển Additional Tools and Features (các công cụ bổ sung và các tính năng) vào thanh công cụ, sau đó bấm Exit Customize.