Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Ba Sàm khóc mẹ


MƯA TIỄN MẸ
Mười năm trước đưa Cha
Nước mưa hòa nước mắt
Nay tiễn mẹ đi xa
Trời nhòa người lệ ứa
Mưa ơi lất phất thôi
Đỡ ướt người tiễn biệt
Gió Đông xin nhẹ thôi
Mẹ giá buốt lắm rồi.
Người thân vơi bi lụy
Nhẹ lòng người ra đi
Cha mải chờ Chín Suối
Sắp vui đón Mẹ rồi.
B14, Ngày 11-1-2015
(1 ngày trước lễ tang Mẹ)
Con trai út
Nguyễn Hữu Vinh