Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

TÔI KHÔNG THÍCH:

Bạn Nguyễn Anh Tuấn viết gửi riêng TÔI KHÔNG THÍCH:
Xin được đăng bài để chia sẻ quan điểm ủng hộ phong trào "TÔI KHÔNG THÍCH". Xin phép không tham gia cuộc thi viết.
Tôi dùng cụm danh từ "ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM" là để phủ nhận danh từ tự xưng có hàm ý đánh tráo: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM".
Đảng cộng sản ở VN là một đảng mang tư tưởng ngoại lai, được thành lập ở TQ, được tài trợ, đào tạo, vũ trang bởi đảng cộng sản ở Liên Xô, và đảng cộng sản ở TQ.
Cách gọi rút gọn có dụng ý đánh tráo khái niệm nhằm coi đảng như một phần chính danh đương nhiên của dân tộc, của đất nước là một điều dối trá tinh vi. Đảng cộng sản ở Việt Nam không phải là nhà nước VN, càng không phải là tổ quốc VN, Nhân Dân VN
Phản đối đảng CS, chống đảng CS không có nghĩa là chống lại nhà nước VN(Một thứ tội được luật hóa của chính quyền độc tài), không có nghĩa là chống lại tổ quốc hay Nhân Dân VN.
Phản đối đảng CS ở VN, không thích nó, bởi vì nó từ lúc cướp được chính quyền ở VN đến nay luôn giữ độc quyền chính trị, triệt tiêu đối lập chính trị.
Đơn nguyên chính trị, triệt tiêu đối lập là đi ngược lại quy luật của sự phát triển, chính là môi trường chính trị phản động, chỉ dung túng bạo lực và dối trá, tạo ra tha hoá và lạc hậu.
Độc quyền cái gì cũng ko tốt, điều này ai cũng biết, ấy thế mà giờ này, đảng cs ở VN vẫn đang dùng mọi cách, hàng đầu là bạo lực để xác lập vị trí độc tôn, độc quyền chính trị của nó tại VN.
Phản đối đảng cộng sản ở VN vì phản đối độc quyền chính trị có nghĩa là tôi ko xét đến vai trò cá nhân của những đảng viên cộng sản trung cao cấp trở xuống, những người ở dưới tầm UVTW Đảng với tôi cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương mà thôi. Tại sao lại là đáng thương, thì có lẽ một số họ sẽ chỉ hiểu được khi đã cận kề lúc chia tay trần thế.
Phản đối đảng cộng sản ở VN vì phản đối độc quyền chính trị còn có nghĩa cá nhân tôi sẵn sàng bỏ qua mọi tội ác trong quá khứ của đảng cộng sản, bỏ qua mọi tội lỗi, tham nhũng trong quá khứ của các quan chức cộng sản, nếu đảng CS ở VN biết hoàn tâm, rút lui khỏi vị trí độc tôn chính trị ở VN, tháo dỡ mọi rào cản hiện đang ngăn chặn, phá hoại việc hình thành và hoạt động của các lực lượng chính trị khác của người VN, chấp nhận cùng các lực lượng, đảng khác tham gia bình đẳng vào nền chính trị nước nhà.
Cuối cùng: Tôi kêu gọi chút lương tri nếu có còn lại của 200 ông, bà uỷ viên trung ương đảng cộng sản ở VN đang họp hội nghị 10 ở HN, các ông, bà hãy quay về với Nhân Dân VN, hãy hành động chỉ vì tổ quốc VN và Nhân Dân VN bằng cách:
Thống nhất xoá bỏ điều 4 hiến pháp 2013 - hiến định độc quyền chính trị cho đảng CS ở VN.
Xoá bỏ việc hiến định Quân Đội phải trung thành với đảng cộng sản.
Xoá bỏ quy chế đảng cử - dân bầu, giải tán quốc hội, tiến hành tổng tuyển cử toàn dân – phổ thông đầu phiếu với sự tham gia tự do của mọi thành phần nhân dân VN.
Người dân đc tự do ứng cử, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội. Quốc hội do dân bầu, sẽ thành lập chính phủ và giám sát chính phủ...
Khi đó đảng cộng sản ở VN hoàn toàn có thể tham gia chính trị một cách bình đẳng cùng với các đảng phái khác, hoặc tự tách ra làm nhiều đảng với các tư tưởng khác nhau cùng tham gia cạnh tranh chính trị là tuỳ ý các ông bà.
Chỉ cần thế thôi, lịch sử dân tộc sẽ vinh danh các ông, bà, mọi tội lỗi, sai lầm, tha hoá, tham nhũng sẽ được bỏ qua, quên đi. Nhân dân VN sẽ cưu mang các ông với tất cả sự bao dung, theo tinh thần hòa hợp hòa giải đúng nghĩa!
Hãy hối cải! Phật dạy “Quay đầu là bờ”.