Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

BIẾM HỌA: Bọ Lập và điều 258 Bọ Lập và điều 258

babui_09122014
Hãy sống tỉnh thức đừng sợ
Xem youtube: http://rbomtm.blogspot.ca/2014/12/tieng-noi-bat-khuat-tu-sai-gon-nguoi.htmlÔng giáo dân này đang được kéo lên hay bị ấn xuống "lỗ sợ" hả bác Babui ???? Hihihih!!!

Bọ Lập và điều 258
Bọ Lập và điều 258
Phất (F - - k ) cờ Đỏ, chào cờ Vàng. Tranh Babui.
Phất (F – – k ) cờ Đỏ, chào cờ Vàng. Tranh Babui.


babui_01122014
Hải chiến Gạc Ma. Tranh Babui.