Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nhân quyền ở đâu?


* Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh * Trình bày: Nguyệt Ánh & Tuấn Minh

Từng ngày đến trên quê hương,
Từng người sống ôi thê lương,
Mẹ còng lưng bươi rác bên đường.
Từng ngày sống trong âu lo,
Từng đàn bé thơ co ro,
Hỏi nhà đâu? Nhà em dưới gốc chân cầu.

Đó quê hương Việt Nam,
Đó dân oan Việt Nam,
Đó con thơ Việt Nam,
Giòng sống Việt Nam
Từng người đi tranh đấu,
Để người bớt khổ đau
Để người thêm cơm áo,
Giờ chốn lao tù

Nhân quyền ở đâu, Nhân quyền ở đâu?
Sao trên quê nghèo dân vẫn khổ đau, mãi khổ đau
Nhân quyền ở đâu, Nhân quyền ở đâu?
Hay là Việt Nam xa quá địa cầu.

Quê hương ba miền,
Việt Nam đang mất chủ quyền
Nhân dân ba miền,
Ngoại xâm lấn tới Tây nguyên
Quyền làm dân không có,
Quyền tự chủ chẳng cho
Rồi đàn con sẽ lớn, nô lệ mãi quân thù

Nhân quyền Việt Nam, Nhân quyền Việt Nam
Sao trên quê nghèo dân vẫn lầm than, mãi lầm than
Dân chủ tự do, Dân chủ tự do,
Bao giờ toàn dân công phá ngục tù.

Nhân quyền Việt Nam, Bây giờ ở đâu?
Nhân quyền ở đâu?